E-Qalin

E-QALIN v DSO LJUBLJANA - ŠIŠKA

V letu 2013 smo se v DSO Ljubljana - Šiška odločili, da se vključimo v mednarodni projekt E-QALIN.

Kaj je E-Qalin?
E-Qalin je obsežen, inovativen in dinamičen sistem spremljanja kakovosti za domove za starejše. Bistvo projekta je naravnanost na stanovalce, na njihove vrednote in vrednote po »kakovosti življenja«, naravnanost na zaposlene, na obstoječe vire, na rezultate ter na strukture in procese.

Kaj prinaša E-Qalin?
Projekt prinaša prednosti stanovalcem, zaposlenim in našemu Domu, kot ustanovi. Omogoča dvig kakovosti bivanja, oskrbe in nege, dela, izobraževanja, socialnih storitev in krepi zadovoljstvo pri vseh vključenih.
- Stanovalce in svojce vključuje v načrtovanje procesov v domu. Spremlja pričakovanja in potrebe stanovalcev in svojcev ter njihovo povezanost s procesi v ustanovi. Ohranja oz. povečuje zadovoljstvo stanovalcev oziroma njihovih svojcev.
- Zaposlenim pomaga, da s pomočjo samoocenjevanja vidijo svoj delež pri kakovostnem delovanju ustanove in jih s tem motivira za boljše delo.
- Ustanove spodbuja, da gledajo naprej in stremijo k stalnim izboljšavam.

Model E-Qalin
Delo z modelom E-Qalin pomeni, da smo izbrali pot v smeri razvoja organizacije, katere hitrost določamo sami. Model ne upošteva samo bistvenih procesov, organizacijskih področij in delovanja doma, ampak sistemsko podpira njihov nadaljnji razvoj. Udeležena so vsa funkcijska (delovna) področja ustanove in uporabniki storitev. Sprejemanje ukrepov in programov za izboljšave se delno dogaja že na nivoju skupin za kakovost. V domu delujejo štiri takšne skupine, ki so sestavljene iz zaposlenih in predstavnika stanovalcev. V glavnem pa na nivoju skupine za razvoj, v katero so vključeni predstavniki funkcionalnih področij (vodstveni delavci), predstavnik stanovalcev in predstavnih svojcev stanovalcev.

Bistvo je oblikovanje procesov po metodi:
- načrtuj (PLAN),
- izvedi (DO),
- preveri (CHECK),
- ukrepaj (ACT),
katerim je dodan element “vključenost” (INVOLVEMENT) stanovalcev, svojcev in širše javnosti, ki so soustvarjalci rezultatov.

Model E-Qalin poteka v treh fazah, ki trajajo eno leto. Ob zaključku projekta ustanova (če je pri svojem delu uspešna) prejme Certifikat kakovosti.

V letu 2013 smo se odločili, da bomo še izboljšali kakovost bivanja, oskrbe in nege, dela, izobraževanja, socialnih storitev in okrepili zadovoljstvo STANOVALCEV, SVOJCEV IN ZAPOSLENIH. Izbrali smo pravo pot in po treh letih  aktivnega soustvarjanja vseh vključenih, dne 11. maja 2017 prejeli certifikat kakovosti po modelu E-Qalin.  

- nekaj utrinkov E-Qalin iz leta 2013

- nekaj utrinkov E-Qalin iz leta 2014

- nekaj utrinkov E-Qalin iz leta 2015

- E-Qalin 2016

- Podelitev Certifikata kakovosti E-qalin s piknikomOmogočite piškotke in izboljšajte delovanje strani (dovolite anonimno beleženje statistike obiska, facebook gumbe za všečkanje, …).
Ali se strinjate z njihovo uporabo? Več informacij »