Kaj je potrebno priložiti k prošnji za sprejem v dom

  • zdravniško mnenje staro največ 1 mesec (osebe z diagnozo demence morajo prošnji predložiti še psihiatrično mnenje)
  • odločbo o skrbništvu, če je oseba pod skrbništvom
Če prošnjo za sprejem vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, mora priložiti kopijo pooblastila oz. odločbe.

Novo prispele prošnje obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust.

Če prejmemo nepopolno prošnjo, komisija vlagatelja pozove, da v roku 15 dni od prejema, prošnjo dopolni. Če vlagatelj v tem roku prošnje ne dopolni, pisno obvestimo uporabnika, da prošnje ni mogoče obravnavati, dokler ne bo vsebovala zahtevanih podatkov in dokazil tega pravilnika. Nepopolne prošnje vodimo ločeno v posebni evidenci, iz katere jih izbrišemo po poteku 60 dni od vložitve nepopolne prošnje.

Če komisija na podlagi popolne prošnje ugotovi, da uporabnik izpolnjuje vse navedene pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja dom, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem. O tem je uporabnik obveščen pisno (v 2 mesecih od prispetja popolne prošnje), hkrati pa vabljen, da se udeleži informativnega srečanja. Namen teh srečanj je boljša priprava uporabnika in njegovih svojcev na dom ter informiranje uporabnika o možnosti različnih oblik pomoči na domu v času pred sprejemom v dom.
Omogočite piškotke in izboljšajte delovanje strani (dovolite anonimno beleženje statistike obiska, facebook gumbe za všečkanje, …).
Ali se strinjate z njihovo uporabo? Več informacij »