Opis postopka sprejema novega stanovalca

O sprejemu stanovalca v dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in pri tem upošteva vrstni red po prispetju prošenj oz dolžino čakalne dobe, zdravstveno stanje, socialne razmere in pa tudi bližino bivališča uporabnika.

Izbranega kandidata socialna služba pisno povabi, da v roku 5 dni od prejema obvestila o sprejemu v dom, podpiše dogovor o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva (če se uporabnik dvakrat zaporedoma ne odzove oz. izjavi, da še ne želi biti sprejet v zavod, njegova prošnja miruje, dokler pisno ne zaprosi, da se postopek za njegov sprejem nadaljuje). Ob sprejemu v dom novo sprejeti stanovalec, njegovi svojci oz. zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki ima notarsko overjeno pooblastilo, s strani socialne službe prejme(jo) oz. podpiše(jo) naslednje dokumente in obrazce ter se dogovori(jo) za morebitne dodatne usluge (postavke se vnesejo v sklenjen dogovor).

Ob prihodu v dom je potrebno prinesti tudi:
 • potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja in urejeno dodatno zavarovanje,
 • veljavni osebni dokument (potni list, osebna izkaznica),
 • zdravstveni karton in vso razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo,
 • pribor za osebno higieno,
 • obleko, obutev,
 • lastne ortopedske pripomočke.

Novosprejetega stanovalca(ko) sprejme socialna služba, ki ga predstavi kolektivu doma:
 • direktorju doma,
 • vodji zdravstveno negovalne službe,
 • oddelčni sestri,
 • delovni terapevtki,
 • fizioterapevtki,
 • kuhinjskemu osebju,
 • domskemu zdravniku.
Vsaka služba (delovna terapija, fizioterapija, socialna služba in služba zdravstvene nege in oskrbe) za novega stanovalca v roku 30 dni izdela INDIVIDUALNI NAČRT.
Omogočite piškotke in izboljšajte delovanje strani (dovolite anonimno beleženje statistike obiska, facebook gumbe za všečkanje, …).
Ali se strinjate z njihovo uporabo? Več informacij »